نجات

دسامبر 11, 2015

iStock_000012497323_Full

من شهادت می دهم عیسا از آنِ خداست

جان او جان خداست  !

من گواهی می دهم در ولادت از همه

ابناء هستی او جداست !

من نمی گویم که او ،

خالق این جان وجهان است

ولی آیهِ آیات خدا در معجزات است !

زادنش بیرون زقانون و ز عرف روزگار است

گر چه او هیچ ندارد والدی از جنس ما

لیک «مریم» داردش جای عفن نطفه ی انسان ،

در رحِم روح خدا !

زادِ تو عیسای من  !

بر خدا وبر خدایی خودت ،

هم مادرت ؛

انبیاء ومرسلین پیش تو- بعد از خودت ،

بر مسلمان و کلیمی بر مسیحی ومجوسی …..

وهم بیچاره انسان ،

آن زن مجبور روسپی ، خواهرم آن زن سوری !!!!!!!

باشد نجات

باشد مبارک!

-محمد

Advertisements

مذهب ترس می آورد ولی عیسی مسیح آرامش به خدا را….religion brings fear but Jesus brings peace with God !

مه 8, 2015

ترس در مذهب و آرامش در مسیحخلیل یک پسر جوان افغان از هلند با مشاوران شبکه تماس گرفت و می خواست که مسیحی شود ولی می ترسید. او گفت: « من برنامه های شما را دوست دارم و عاشق خدای شما هستم. ولی یک ترسی در درونم است که به من اجازه نمی دهد تا مسیحی شود! چی کار باید بکنم؟» مشاور شبکه برایش توضیح داد که دین، مذهب و شریعت، ترس می آورند ولی عیسی مسیح آرامش با خدا را می دهد که هیچ دین و مذهبی نمی تواند چنین کاری انجام دهد. هنگامی که مشاوره شبکه خبرخوش را به او رساند، او شروع به گریه کردن کرد و دعای نجات را با مشاوره انجام داد. او احساس سبکی می کرد، ولی او نمی توانست از گریه کردن به ایستد. او توضیح داد که هرگز گریه نکرده است ولی آنقدر خوشحال است که اشکهای خوشحالی از چشمانش جاری می شود! جلال بر نام مسیح!

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Khalil, an Afghan young man, called from Holland and wanted to become Christian but was afraid. He said “I love your programs and love Your God. But there is a fear in me that is not allowing me to become Christian! What do I do?” I explained that religion brings fear, but Jesus Christ will bring you peace with God that no religion can do. When I preached the Gospel he started crying and prayed for salvation. He was so relieved, but his crying would not stop. He explained that he never cries, but he is so happy that he is crying the tears of JOY! Jesus be Glorified!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


بابک برای شفای همسرش دعا کرد!…Babak prayed for his wife healing

مارس 13, 2015

بابک چند هفته ای بیش نبود که مسیحی شده بود ولی در این مدت معجزات بسیار زیادی را در زندگیش دیده بود. یک شب همسرش به او گفت: «از آنجائیکه به خداوند ایمان زیادی داری، چرا تو دعا نمی کنی که خداوند چشمانم را شفا بخشد». همسرش دردی را به مدت طولانی در چشمانش تجربه می کرد. بابک دعا کرد. او تعریف می کند که در وسط اتاق ایستاده به آسمان نگاه کرد و گفت: «خداوندا، تو خداوند هستی و تو می توانی همسر من را شفا دهی و درد را از او به طور کامل دور کنی. خواهش می کنم که او را شفا بده» بله همسرش بعد از این دعا شفا یافت و با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت و شهادت معجزه شفا را با بینندگان به اشتراک گذاشت.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Babak had been a Christian for only few weeks and already saw so many miracles. One night his wife said to him that since he believes so much in God, why doesn’t he pray that God will heal her eyes. She had pain in her eyes for a while. He did pray. he says that he stood in the middle of the room looked up to heaven and said; «Lord, you are God, and you can heal my wife, and take the pain away completely. please heal her.» Yes she was healed and he called Sima Masih to give his testimony of healing miracle!!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fictionOur counselors are available to talk to you – click here