سرگذشت ایمانی نازنین باغستانی

ژانویه 23, 2012

سالها پیش خانم نازنین باغستانی در یک خانواده‌ زرتشتی متولد شدند. مادر و پدر ایشان دائماً با یکدیگر در حال مشاجره می بودند. پس از گذشت 7 سال از زندگی‌ مشترکشان، زمانیکه نازنین 6 سال داشت از یکدیگر جدا شدند. مادر ایشان که یک پرستار بود، برای سرپرستی خانواده میبایست شبانه روز کار میکرد. هر شب یکی‌ از دوستان یا اقوام میبایست شب را نزد نازنین و خواهرشان که یکسال از ایشان کوچکتر بود، سپری میکرد.

ادامهٔ مطلب »