تنها او قادر است!Only God can do it!

دسامبر 13, 2016

%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aaزهرا از ایران، تومور بزرگی در ناحیه کمر خود نزدیک ستون فقراتش داشت. دکترها به او گفته بودند که هیچ کاری نمی توانند برایش انجام دهند. حتی اگر عمل جراحی بر روی او انجام شود، او تا اخر عمر خود بر روی ویلچر خواهد بود. زهرا با مشاوران شبکه تماس گرفت و از آنها خواست تا برایش دعا کنند. در عرض یک هفته حال او روبه بهبودی رفت بطوریکه هیچ دردی نبود. او دوباره به دکتر رفت و دکتر به او گفت که معجزه شده است. چطور می تواند تومور به این بزرگی یک دفعه آب شود! تنها خدا قادر به انجام این کار می باشد. زهرا عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفت و او هم اکنون بسیار سالم می باشد بطوریکه حتی قادر به دوچرخه سواری میباشد. شکر بر نام خداوند.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Zahra from Iran, had a tumor on her back, next to her spine. The doctors said nothing can be done and even if we operate she has to be on wheelchair the rest of her life. She called in for prayer. Within weeks she started feeling better with no pain. She went to the doctor and he said that it’s a miracle, how can a huge tumor just vanish. Only God can do that! She accepted Jesus as her Lord and is so healthy now that she actually goes bike riding! Praise the Lord.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here

 


آیا عیسی ادعای خدایی کرد؟

سپتامبر 29, 2010

عیسی  مسیح در میان رهبران مذاهب و مکاتب جهان که در سراسر تاریخ پیروان بسیاری یافته‌اند، مسیح از این جهت منحصر به ‌فرد است که تنها او در جسم انسانی، ادعای خدایی کرد. در طول تاریخ افرادی نظیر او دیده شده اند که چنین ادعای مشابهی نموده‌اند، این کل مطلب نیست. بودا ادعای خدایی نکرد؛ حضرت موسی هرگز نگفت که او خدا است؛…زرتشت ادعا نکرد که اهورا مزدا است. اما عیسی گفت: هر که مرا را دیده پدر را دیده است (یوحنا۱۴:‏۹).

 ادعاهای مسیح بسیار و گوناگون هستند. او فرمود: که قبل از ابراهیم می‌زیسته (یوحنا۸:‏۵۸) و: با خدا برابر است (یوحنا۵:‏‏۱۷ و۱۸). عیسی ادعا کرد که قدرت آمرزیدن گناهان را دارد (مرقس۲:‏۵ -۷)؛ این گفته مطابق تعلیم کتاب‌مقدس کاری است که تنها خدا میتواند انجام دهد (اشعیا۴۳:‏۲۵). عهدجدید عیسی را برابر با آفرینندۀ جهان می‌داند (یوحنا۱:‏۳)، و او را برابر با  کسی می‌داند که عالم هستی را نگاه می‌دارد (کولسیان۱:‏۱۷). پولس رسول میگوید که خدا در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس ۳:‏۱۶) و یوحنا شاگرد نزدیک او می‌گوید: کلمه، خدا بود (یوحنا۱:‏۱). جمع‌بندی گواهی‌های شخص عیسی و نویسندگان عهدجدید آن است که او بیش از یک انسان و یک نجار بوده است؛ او خدا بود. نه تنها دوستان و نزدیکان او مشاهده کردند که او ادعای خدایی می‌کند، بلکه دشمنان او نیز شاهد این امر بودند. حتی در بین مقامات یهودی هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشت.

  وقتی که عیسی از آنها پرسید که چرا می‌خواهند سنگسارش کنند، جواب دادند: به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی‌کنیم بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌دانی (یوحنا۱۰:‏۳۳).

این واقعیت، عیسی را از سایر شخصیتهای مذهبی جدا میسازد، اعمال او دلیلی محکمتر هستند بر خدا بودن عیسی

عیسی برای شما کیست و برایتان چه جایگاهی دارد؟

در پایان تقاضا دارم نظرات خود برای من پست کنید

کشیش الناتان باغستانی

www.simamasih.com