مهدی شاهدی برای دوستانش بود…Mehdi has been withnessing to his friend…

مارس 31, 2015

Prayer_Religious_Stock_Photos943b6aمهدی با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت و قلبش را به عیسی مسیح سپرد. زندگی اش آنقدر عوض شده بود که شاهدی برای دوستان دانشگاهیش بود. تقریبا 70 نفر از طریق وی به عیسی مسیح ایمان آوردند و پر ازهیجان و شادی گردیدند.

آرمان که یکی از دوستان مهدی و ایماندار بود، با دیدن تغییرات در زندگی مهدی، او دوباره زندگیش را به مسیح سپرد و با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت تا برایش دعا شود. هنگامی که برای آرمان و دیگر دوستان مهدی که در آن لحظه آنجا بودند، دعا می شد، تمامی آنها گریه می کردند و گرمای روح القدس آنها را دربر گرفته بود.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Mehdi called Sima Masih and gave his heart to the Lord. His life has changed so much that he has been witnessing to his friends in university. Almost 70 people accepted Jesus through him and they all so excited and full of joy.

Arman was witnessed to by Moshtaba. He was a believer but when he saw the change and joy in Mehdi’s life he rededicated his life to Jesus and called Sima Masih for pray. While praying he and his friends that were with him all were crying and the warmth of the Holy Spirit was upon them.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here