بابک برای شفای همسرش دعا کرد!…Babak prayed for his wife healing

مارس 13, 2015

بابک چند هفته ای بیش نبود که مسیحی شده بود ولی در این مدت معجزات بسیار زیادی را در زندگیش دیده بود. یک شب همسرش به او گفت: «از آنجائیکه به خداوند ایمان زیادی داری، چرا تو دعا نمی کنی که خداوند چشمانم را شفا بخشد». همسرش دردی را به مدت طولانی در چشمانش تجربه می کرد. بابک دعا کرد. او تعریف می کند که در وسط اتاق ایستاده به آسمان نگاه کرد و گفت: «خداوندا، تو خداوند هستی و تو می توانی همسر من را شفا دهی و درد را از او به طور کامل دور کنی. خواهش می کنم که او را شفا بده» بله همسرش بعد از این دعا شفا یافت و با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت و شهادت معجزه شفا را با بینندگان به اشتراک گذاشت.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Babak had been a Christian for only few weeks and already saw so many miracles. One night his wife said to him that since he believes so much in God, why doesn’t he pray that God will heal her eyes. She had pain in her eyes for a while. He did pray. he says that he stood in the middle of the room looked up to heaven and said; «Lord, you are God, and you can heal my wife, and take the pain away completely. please heal her.» Yes she was healed and he called Sima Masih to give his testimony of healing miracle!!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fictionOur counselors are available to talk to you – click here