سی و سه سال مبتلا به مواد …Addicted for thirty three years

مارس 10, 2015

مجید از تهران با مشاوران شبکه تماس گرفت و شهادت زندگی خود را در برنامه زنده «سیمای مسیح» با بینندگان درمیان گذاشت. او که 50 سال دارد و از مذهبیون دین اسلام می باشد، از 17 سالگی معتاد به مواد شده و 14 سال زندگی خودش را در زندان به علت خرید و فروش مواد مخدر گذرانده است. خانواده اش نیز بسیار متدین به دین اسلام هستند. خواهرش، سه سال پیش زندگیش را به عیسی مسیح سپرد و خبرخوش انجیل را با برادرش در میان گذاشت. بعد از بحثها و جدلها، مجید نیز سال پیش زندگی اش را به عیسی مسیح سپرد ولی او در ایمانش قوی نبود و همچنان مواد مصرف میکرد تا اینکه ماه پیش در حدود ساعت 3 صبح دردی بسیار شدید او را فرا گرفت و نام عیسی مسیح را خواند و دعوت کرد که وارد قلب او شود. او در نام عیسی مسیح دستور داد که شیطان از او و زندگیش دور شود! بعد از سه روز او کاملا از اعتیادی که به مدت 33 سال مبتلا به آن بود، رهایی یافت! هم اکنون او بسیار خوشحال و در ایمان به عیسی مسیح قوی می باشد و به صورت مداوم در کلیساهای خانگی شرکت می کند.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Majid called from Tehran to give his testimony live on Sima Masih. He is 50 years old very religious in Islam, was addicted for 33 years, since he was 17 and spent 14 years of his life in jail because of drug business. His family is very fanatic Muslim too. Her sister came to Christ 3 years ago and she gave him the Good News. After arguing with her, he gave his life to Jesus a year ago. But he was not strong in his faith and still struggling with addiction. Last month around 3 am, he was in pain, he calls the name of Jesus and invites him to his heart. He asks Jesus to burn Satan in his life, in the name of Jesus orders satan to go away from him! After three days he is completely free of drugs after 33 years of addiction! He is happy and strong in Jesus and goes to home church regularly.