مهدی شاهدی برای دوستانش بود…Mehdi has been withnessing to his friend…

مارس 31, 2015

Prayer_Religious_Stock_Photos943b6aمهدی با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت و قلبش را به عیسی مسیح سپرد. زندگی اش آنقدر عوض شده بود که شاهدی برای دوستان دانشگاهیش بود. تقریبا 70 نفر از طریق وی به عیسی مسیح ایمان آوردند و پر ازهیجان و شادی گردیدند.

آرمان که یکی از دوستان مهدی و ایماندار بود، با دیدن تغییرات در زندگی مهدی، او دوباره زندگیش را به مسیح سپرد و با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت تا برایش دعا شود. هنگامی که برای آرمان و دیگر دوستان مهدی که در آن لحظه آنجا بودند، دعا می شد، تمامی آنها گریه می کردند و گرمای روح القدس آنها را دربر گرفته بود.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Mehdi called Sima Masih and gave his heart to the Lord. His life has changed so much that he has been witnessing to his friends in university. Almost 70 people accepted Jesus through him and they all so excited and full of joy.

Arman was witnessed to by Moshtaba. He was a believer but when he saw the change and joy in Mehdi’s life he rededicated his life to Jesus and called Sima Masih for pray. While praying he and his friends that were with him all were crying and the warmth of the Holy Spirit was upon them.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


کدام درست است: اسلام یا مسیحیت؟…Which one is right: Islam or Christianity?

مارس 27, 2015

Christianity-to-Islamلیلا همیشه کانال محبت را تماشا می کرد و بسیار گیج بود که کدام راه ،اسلام و یا مسیحیت، برای رسیدن به خدا درست میباشد. یک شب او خوابی دید که به او گفته شد: راه نادرستی را می رود. از آن پس او شبکه محبت را با دقت تماشا می کرد. او کمر درد شدیدی داشت و هنگامیکه در برنامه ای داشتن برای افراد بیمار دعا می کردند، او شفا یافت. همچنین پسرش با میزبان برنامه دعا کرد و او نیز شفا یافت به طوریکه دیگر نیاز به عمل جراحی نبود. لیلا با برنامه «پژواک» تماس گرفت و شهادت زندگی خود را با بینندگان درمیان گذاشت و قلب خود را به عیسی مسیح سپرد.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Leila always watched Mohabat and she was very confused to which one is the right way to God, Islam or Christianity. One night she had a dream telling her that she is going the wrong way. From then on she watched Mohabat more attentively. She had severe back pain and when they were praying for the sick she was healed. And her son prayed too with the hosts and he was healed and there was no need for operation. She called the Pezhvak show to give her testimony and to give her heart to Jesus.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


نمی توانم از شادی کردن بایستم…can’t stop rejoicing!

مارس 24, 2015

rejoicingشهاب با برنامه «نوای صمیمی» تماس گرفت و گفت که سوالات بسیاری را در مورد عیسی مسیح، کتاب مقدس و نجات دارد. او دعا کرد و عیسی مسیح را در قلب خود پذیرفت. بعد از دعا کردن او احساس کرد که بار سنگینی از شانه هایش افتاده. او می گوید: «من بوی خوبی می دهم. بدن من بوی خوبی می دهد.» او گریه می کرد و بدن او میلرزید. او گفت که نمی تواند از شادی کردن در حضور خداوند دست برداید.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Sina called the Women Show and had so many questions about Jesus, Bible and Salvation. He prayed and accepted Jesus in his heart. After praying he felt a load lift off his shoulder. He said: “I smell good, my body actually has a good oder” He was crying and all his body was shaking. He said he can’t stop rejoicing in the Lord!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


ملاقات فوق العاده با عیسی…Supernatural visitation of Jesus

مارس 17, 2015

throne-of-Godمحمد که معتاد بود با برنامه «امید زنده» تماس گرفت. او در خواب دیده بود که یک طناب از طرف آسمان به سمت او آمد. او از این طناب بالا رفت و تخت پادشاهی خداوند را دید. او تعریف می کند: «نور بسیاری بود و من تخت سلطنتیش را دیدم ولی قادر به دیدن صورتش نبودم. من احساس نالایقی می کردم ولی خداوند به من گفت که بخاطر اوست که من لایق هستم… من متسحق و لایق هستم…زانو زدم، گریه کردم، توبه کردم و قلبم را به عیسی مسیح سپردم. هنگامی که از خواب بیدار شدم دیگر هیچ تمایلی به مصرف مواد نداشتم.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Mohammad who was a drug addict called our program The Living Hope(Omide Zendeh). He had a dream. In that dream, a rope from ABOVE came down; he climbed it and saw The Throne of God. “There was so much light and I saw a huge throne but could not see His face.» he said. Mohammad continued, «I felt so unworthy and began to cry and asked for His forgiveness and told him I was not worthy…but Lord Jesus told me, because of HIM, I became worthy and on my knee, crying, I repented and gave my heart to Jesus. I woke up and have no desire to use drugs.»

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


بابک برای شفای همسرش دعا کرد!…Babak prayed for his wife healing

مارس 13, 2015

بابک چند هفته ای بیش نبود که مسیحی شده بود ولی در این مدت معجزات بسیار زیادی را در زندگیش دیده بود. یک شب همسرش به او گفت: «از آنجائیکه به خداوند ایمان زیادی داری، چرا تو دعا نمی کنی که خداوند چشمانم را شفا بخشد». همسرش دردی را به مدت طولانی در چشمانش تجربه می کرد. بابک دعا کرد. او تعریف می کند که در وسط اتاق ایستاده به آسمان نگاه کرد و گفت: «خداوندا، تو خداوند هستی و تو می توانی همسر من را شفا دهی و درد را از او به طور کامل دور کنی. خواهش می کنم که او را شفا بده» بله همسرش بعد از این دعا شفا یافت و با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت و شهادت معجزه شفا را با بینندگان به اشتراک گذاشت.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Babak had been a Christian for only few weeks and already saw so many miracles. One night his wife said to him that since he believes so much in God, why doesn’t he pray that God will heal her eyes. She had pain in her eyes for a while. He did pray. he says that he stood in the middle of the room looked up to heaven and said; «Lord, you are God, and you can heal my wife, and take the pain away completely. please heal her.» Yes she was healed and he called Sima Masih to give his testimony of healing miracle!!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fictionOur counselors are available to talk to you – click here


سی و سه سال مبتلا به مواد …Addicted for thirty three years

مارس 10, 2015

مجید از تهران با مشاوران شبکه تماس گرفت و شهادت زندگی خود را در برنامه زنده «سیمای مسیح» با بینندگان درمیان گذاشت. او که 50 سال دارد و از مذهبیون دین اسلام می باشد، از 17 سالگی معتاد به مواد شده و 14 سال زندگی خودش را در زندان به علت خرید و فروش مواد مخدر گذرانده است. خانواده اش نیز بسیار متدین به دین اسلام هستند. خواهرش، سه سال پیش زندگیش را به عیسی مسیح سپرد و خبرخوش انجیل را با برادرش در میان گذاشت. بعد از بحثها و جدلها، مجید نیز سال پیش زندگی اش را به عیسی مسیح سپرد ولی او در ایمانش قوی نبود و همچنان مواد مصرف میکرد تا اینکه ماه پیش در حدود ساعت 3 صبح دردی بسیار شدید او را فرا گرفت و نام عیسی مسیح را خواند و دعوت کرد که وارد قلب او شود. او در نام عیسی مسیح دستور داد که شیطان از او و زندگیش دور شود! بعد از سه روز او کاملا از اعتیادی که به مدت 33 سال مبتلا به آن بود، رهایی یافت! هم اکنون او بسیار خوشحال و در ایمان به عیسی مسیح قوی می باشد و به صورت مداوم در کلیساهای خانگی شرکت می کند.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Majid called from Tehran to give his testimony live on Sima Masih. He is 50 years old very religious in Islam, was addicted for 33 years, since he was 17 and spent 14 years of his life in jail because of drug business. His family is very fanatic Muslim too. Her sister came to Christ 3 years ago and she gave him the Good News. After arguing with her, he gave his life to Jesus a year ago. But he was not strong in his faith and still struggling with addiction. Last month around 3 am, he was in pain, he calls the name of Jesus and invites him to his heart. He asks Jesus to burn Satan in his life, in the name of Jesus orders satan to go away from him! After three days he is completely free of drugs after 33 years of addiction! He is happy and strong in Jesus and goes to home church regularly.


او گفت به خدا اعتقادی ندارد تا اینکه…I dont believe in God until…

مارس 4, 2015

سهیل با مشاوران شبکه محبت از سمنان تماس گرفت و در مورد برنامه های شبکه محبت انتقاد کرد. او گفت که به خدا اعتقادی ندارد و دیدن برنامه های شبکه هدر دادن وقت است. مشاوران برای او درباره عیسی و نجات بوسیله او توضیح دادند. او در ابتدا مخالفت کرد و بعد هنگامی که بیشتر برایش توضیح دادیم او شروع به سوالهای متعدی کرد و بالاخره او به روح القدس اجازه داد تا او را لمس کند. سهیل قلبش را به خداوند عیسی مسیح سپرد و نجات را پذیرفت.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Soheil called Mohabat TV from Kerman, Iran to say how boring our shows are. He is a young man and came across our show and said he doesn’t believe in God and that we are wasting our time talking about God. We explained about Jesus and His salvation. He argued at first but then as we explained more he started asking questions and finally he let the Holy Spirit touch him and he gave his heart to the Lord and was saved.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here