پذیرفتن عیسی مسیح توسط زن، شوهر و فالگیر…Husband, Wife & fortune tellers accept Jesus Christ

فوریه 23, 2015

مرتضی و ماندانا، زن و شوهری هستند که بیننده برنامه «نوای صمیمی» بودند و در آن روز مهمان فالگیری نیز داشتند. آنها با برنامه «نوایی صمیمی» تماس گرفتند تا راهنمایی بخواهند. شوهر، زن دیگری را دوست داشت و معتقد بود که اشکالی ندارد اگر زن دیگری را دوست داشته باشد. برای او توضیح داده شد که این کار زنا است و خبرخوش انجیل را به او رسانده بدین ترتیب مرتضی و همسرش قلبشان را به عیسی مسیح سپردند. همچنین فرصت شد که با مهمان فالگیر آنان نیز صحبت کرد شود و در نتیجه او فالگیری را کنار گذاشته و قول داد که از این پس عیسی مسیح، خدای حقیقی را پیروی کند.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Mahmood and Malihe, Husband and wife were watching the women show and they had fortune tellers with them. They called the show to ask for guidance. The husband likes another girl and believes it’s okay to love other women. We explained that it is adultery and explained the good news of the Gospel and he and his wife gave their heart to Jesus. They also gave the phone to the four fortune tellers. They also left their work and promised to follow Jesus the true God!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


محمد که به همسرش خیانت می کرد، خوابی دید…Mohammad – Was cheating on his wife, has a dream…

فوریه 19, 2015

«همسرم به من خیانت می کند و فکر می کنم که او ازدواج موقت با منشی خود کرده است. من از طریق شبکه محبت به عیسی مسیح ایمان آوردم و دو دخترجوان دارم.» پریسا درد خود را تعریف کرد…او از من خواست که با همسرش صحبت کنم و من (کشیش الهام) به او گفتم که «بیا قبل از اینکه با او صحبت کنم برایش دعا کنیم و روزه بگیریم » و او قبول کرد. در روزی که من قرار شد با همسرش صحبت کنم، پریسا تعریف می کند که «محمد آماده است! تو می توانی امشب با او صحبت کنی. او در خواب عیسی را دیده!» من با محمد تماس گرفتم و با او صحبت کردم. با صدای لرزان تعریف کرد که عیسی مسیح در خواب به او چه گفت: «من یک صف بلندی از مردم دیدم که منتظر گرفتن تعمید آب بودند! از آنجائیکه می دانستم به مسیح احتیاج دارم، من هم به آن صف پیوستم. عیسی به طرف من آمد و به من گفت که صف را ترک کنم! عیسی به من گفت: «محمد، تو قلبت احتیاج داره که پاک بشه» ما با هم دعا کردیم. چند روز بعد او و همسرش با برنامه زنده «نوایی صمیمی» تماس گرفتند و شهادت خود را با بینندگان درمیان گذاشتند. محمد به مردان توصیه کرد که هیچوقت به زنان خود خیانت نکنند بلکه به آنها وفادار بمانند سپس همسرش به بینندگان گفت: «من پریسا هستم، همسر محمد و آنچه که او گفت را تائید می کنم!»

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

“My husband is betraying me and I think he is in a temporary marriage with his secretary. I got saved through Mohabat TV and have two teenage girls.” Parisa shared her pain… She asked me to talk to her husband and (Pastor Elham)I told her, «Let’s pray and fast for him before I speak to him»and she accepted. The day, I was supposed to talk to him, Parisa explained, “Mohammad is ready! You can talk to him tonight. He had a dream of Jesus!» I called and spoke to Mohammad. His voice was trembling as he shared with me what Jesus told him in the dream: “I saw a huge line of people standing in a line to receive their water baptism. I joined them as I knew I needed Jesus. Jesus came to me and told me to leave the line! Jesus told me,” «Mohammad your heart needs to be cleansed!” We prayed together and later on he and his wife came on the LIVE program of “Navaie Samimi”(Tea Time) and shared their awesome testimonies. He advised men, Not to cheat on their wives and to stay faithful to them. Then His wife spoke to the viewers saying, «This is Parisa, his wife and I approve this message!”

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


تنها دوستان مسیحی او…His only christian friends…

فوریه 17, 2015

آقای میلاد فاطمی با برنامه «افغان – آواز مسیح» از همدان تماس گرفت. او قلبش را سه سال پیش به عیسی مسیح سپرده بود ولی هنوز با ترک مواد مخدر مبارزه می کرد. یک شب عیسی مسیح به خوابش آمد و با او صحبت کرد. هنگامی که او از خواب بیدار شد انگار که شخص دیگری شده بود. سبک، پر از شادی و دیگر هیچ انگیزه ای برای مصرف مواد نداشت. او همچنان با مشاوران تماس می گیرد و با آنها ساعتها صحبت می کند. میلاد می گوید: «ما تنها دوستان مسیحی او هستیم که او را می توانیم درک کنیم.» او درایران هیچ کسی را ندارد که با ایمان او موافق باشد.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Mr. Milad Fatemi called the Afghan show, voice of Christ from Hamedan, Iran. He gave his heart to Jesus 3 years ago. But has been struggling with drugs. One night Jesus came to his dream and spoke with him. When he woke up he was a new person, light, full of joy and no desire for drugs at all. He keeps calling and wants to speak with us for hours. He says we are his only Christian friend who understand him. He has no one in Iran who agrees with his Faith.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here

 


!هر کسی که او را می شناخت، متعجب شد…everyone who knows him is surprised!

فوریه 11, 2015

نینا چند ماه پیش با گریه و درخواست دعا برای پسر 19 ساله اش که معتاد به مواد مخدر می باشد، با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت. آنها در شهر کرج زندگی می کنند و پسرش دوستانی دارد که تمامی آنها معتاد هستند. کشیش باغستانی با نینا دعا کرد. او امروز باخوشحالی تماس گرفت و گفت که پسرش شفاپیدا کرده است. او شهادت خود را در مورد پسر نوزده ساله اش که هم اکنون از مصرف مواد مخدر آزاد شده است و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته در برنامه زنده ای با بینندگان درمیان گذاشت. او گفت که تمامی دوستان و فامیلهایی که پسرش را می شناختند از این معجزه ای که عیسی مسیح قادر مطلق انجام داده است در تعجب هستند.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

Nina called Sima Masih show months ago, crying and asking pray for her 19 year old son who is addicted. They live in Karaj, Iran and her son was involved with a group of addicted friends. Pastor Baghestani prayed with her. She called today happy that her son has been healed. She gave her testimony on air that her son is free of drugs and he has accepted Jesus in his heart. She said everyone who knows him is surprised of the mighty miracle Jesus has performed in his life.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here

.


خداوند بیماری ایدز مرا شفا داد…God healed me of my aids…

فوریه 6, 2015

بابک از ایران با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت. او معتاد به زنا بود و دچار بیماری ایدز شده بود. او با مشاوران شبکه تماس گرفت و از آنها پرسید آیا رابطه اش با زنان اشتباه می باشد. مشاوران برای او گناه و نجات توسط عیسی مسیح را توضیح داده و او به عیسی مسیح ایمان آورد؛ همخوابی با زنان را کنار گذاشته و خداوند بیماری ایدز او را شفا داد. او شهادت زندگی خود را در برنامه زنده ای که از شبکه محبت پخش می شد با بینندگان به اشتراک گذاشت.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید.

Babak called from Iran to the Sima Masih show. He was addicted, in Adultery and had aids. He called and asked if his relationships with women, was wrong. We explained sin and salvations. He believed and left the women and God healed him of his aids. He gave his testimony live on air.

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here


محمد هیچ امیدی در زندگی نداشت…Mohammad had no hope in life…

فوریه 2, 2015

محمد از زاهدان هیچ امیدی در زندگیش نداشت. او سعی کرده بود که با خداوند از طریق اسلام و انجام مراسم مذهبی صحبت کند ولی جوابی نگرفته بود و نتوانسته بود آن رابطه ای را که به دنبالش بود با خدا برقرار کند . او از همسرش طلاق گرفته و با زن دیگری برای داشتن زندگی بهتر ازدواج کرد. ولی نتیجه ای نداشت. او شروع به متنفر شدن از مذهب شد. او بسیار شکسته دل شده و در یک روستایی زندگی می کرد ولی در همان حال برای خود ماهواره ای تهیه کرد تا بتواند اوقات خود را با برنامه های جالبی پر کند. در همان حال او با شبکه محبت آشنا شد و با دیدن برنامه هایش به مسیحیت علاقه مند گردید. یک شب او با برنامه «سیمای مسیح» تماس گرفت و خود و تمام اهل خانه اش عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفتند.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید.

Mohammad from Zahedan, Iran, had no hope in life. He tried talking to God in Islam but no answer. He got divorced, married another women for better life. No use! He started to hate religion. He was very broke, living in village, but got himself a satellite dish to watch better shows! He came across Mohabat TV and started enjoying the programs and got interested in Christianity. One night he called Sima Masih and him and his whole family accepted Jesus as their Lord and Savior!

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction

Our counselors are available to talk to you – click here