ویلیام بارکلی و آر تی فرانس و دیگران

 

هفته گذشته در برنامه پژواک پرسشی را بصورت گذرا مورد مطالعه قرار داده و آن را پاسخ دادیم

برخی از بینندگان از ما خرده گرفتند که چرا از نویسنده و مفسر کلامی چون ویلیام بارکلی نقل قول شد که خود معجزات مسیح را باور نداشته و یک یونیورسالیست می باشد.

در ابتدای پاسخ به این پرسش اشاره کردیم که نقل قول از این شخص به معنی اینکه وی یک مرجع و اقتدار تعلیمی باشد نبوده صرفا قصد ما استفاده از پژوهشهای ارزشمند ایشان از فرهنگ و زبان عبری بوده است. اطلاعات تاریخی که در سری کتب تفسیر بارکلی وجود دارد مورد استفاده بسیاری از شبانان در سراسر دنیا و همنیطور شبانان ایرانی ما قرار گرفته است و می گیرد

صرف اینکه این شخص دارای دیدگاههای ناردست الهیاتی است به این معنی نیست که می توان بسادگی و نابخردانه تمامی صحبتهای او را بی ارزش انگاشته او را رد کنیم. همانطور که بسیاری از پدران کلیسا که مردان خدا بوده اند و کلیسا را برای سالیان و قرنهای متمادی تحت تاثیر تعالیم الهیاتی خود قرار داده اند همیشه سخنان صحیح و تعلیم اورتودکسی نداشته اند. افرادی نامداری چون طرطولیان،‌آگوستین و اروجین و غیره…اما هنوز هم از آثار ایشان نقل قول شده و استفاده می شود.

عدم توجه به تاریخ مسیحیت و رشد و تحول فکری کلیسا در ارایه آموزه های مسیحی ما را در نادانی و جهل باقی گذارده باعث می شود که نادانسته وارد بدعتها و تفکرات غلطی که کلیسا یکبار سر آنها جنگ کرده وامروز مسیر خود را می داند، شویم.

یکی دیگر از نکاتی که یک معلم کلام و شبان باید در نظر بگیرد این است که باید از تجربیات و تعالیم دیگران بهره جست و آنها را با فکری باز و با موازین کلام خدا مورد بررسی قرار داده در دانش خود رشد کنیم. معلم کلامی که خود را بی نیاز از بهره گیری از دانش دیگران بداند، یا آنچنان با خدا رابطه بسیار مستقیم و غیرمعمولی دارد که تا بحال کسی در تاریخ کلیسا از آن بهره نجسته و یا اینکه در غرور و خودشفتگی چنان فرو رفته است که نیاز به تعلیم را نمی بیند.

بنابراین قصد ما در این برنامه تشویق عزیزان برای تحقیق و جستجوی بیشتر در باب ایمان خودشان است.

برای آن دسته عزیزانی که گمان می برند که دیدگاهی که در ویدیو فوق ارایه شده است متعلق به گروهی لیبرال است ، در کامنت زیر که پیشتر در جایی دیگر کذاشته شده بود، آر تی فرانس را معرفی می کنیم که او هم یک مسیحی کانسروتیو بوده ولی دارای نظری متفاوت با آن دسته است که این بخش را یک معجزه می دانند

امیدوارم که این بررسیها باعث رشد کلیسای مسیح شده و در نهایت بتوانیم در بلوغ روحانی با احترام به یکدیگر همدیگر را پذیرفته ، تحمل شنیدن صحبتهای طرفین را داشته باشیم

 

یادمان باشد که آمده باشیم و تلاش کنیم تا دلیل ایمان خود را توضیح دهیم

 

 

چرا به آنچیزی که باور داریم، ایمان داریم

 

———-

اگر اجازه بدهید برای عزیزانی که احیانا علاقمند هستند توضیحی بدهیم

یکی از تفاسیری که در این بخش از انجیل متی وجود دارد همینی است که شما می فرمایید و گفته می شود که این معجزه بوده است.

اما مفسرین معتبر دیگری هم هستند (مثل آر.تی.فرانس که در دانشگاه الهیاتی لندن هم تدریس نمودند و پژوهشگر و متخصص عهد جدید می باشند) با تایید تمام معجزات کتاب مقدس (که همه ما آنها را معجزه دانسته و تایید می کنیم) می گویند که به دلایلی این قسمت را می توان بنوعی دیگری هم فهمید و احتمال دارد که این مبحث اصلا معجزه ای در کار نبوده است.

پرسشهایی که در این بخش مطرح می شود چند مسئله را در بر می گیرد.
همینطور که در ویدیو بالا گفته شد متن رسا نیست، چرا؟ چون متی به ما این گزارش را نمی دهد که پطرس ماهیی را صید کرده باشد در دلش سکه ای بیابد

و عدم این گزارش باعث می شود که مفسیرین گزینه های دیگری را هم مورد بررسی قرار دهند

پرسش دیگری که در پیرامون این بخش از انجیل متی مطرح می شود ، مسئه معجزه برای نیازهای مادی است. و گروهی اشاره می کنند که همانگونه که مسیح در بیابان از الوهیت خویش برای رفع نیازهای مادی و جسمی خود سو استفاده نکرد، بنابراین بنظر می رسد که بر طبق الگویی که مسیح خود نهاد ، این قسمت نمی تواند به همین سادگی یک معجزه خواند

پرسش دیگری که لازم به توضیح هست این است که آیا خدا معجزه ای برای ما خواهد کرد هنگامی که خود قادر بوده و قابلیت انجام آن کار را داشته باشیم؟
به عنوان مثال، اگر باک بنزین ماشین ما خالی است، آیا با دعا کردن پر می شود و یا اینکه ما خود باید آن را پر کنیم؟ چیزی که ما قابلیت و قدرت انجامش را داشته باشیم باید انجام داد و خدا خدمت گزار ما نیست

پرسش دیگر در این مطلب ، هدف و مقصود معجزات در کتاب مقدس است.

همانطور که می دانید واژه معجزه در کتاب مقدس وجود ندارد و این حوادث
ماورالطبیعه که اللبته معجزه هستند با واژه های دیگری چون آیات و نشانه و قوات معرفی و ارائه شده اند.
اگرهم در جایی واژه معجزه را یافتیم، باید بدانیم که در اصل یونانی این واژه معجزه نیست و در ترجمه اینگونه بیان شده است

آیت و نشانه نیز برای اشاره و جلب توجه ما، چون علامات و پیکانهای کنار جاده
انجام وظیفه می کنند. و اما معجزات آیات و نشانه های چه هستند؟ نشانه اثبات انجیل

مسیح هم گفت که اگر به گفته های من باور ندارید به اعمال من نگاه کنید
و نویسنده رساله عبرانیان هم در باب 2 در آعاز آن فصل به همین مسئله بنوعی دیگر اشاره می کند

اما پرسش مربوط به این قسمت این است که اگر باید از این متن یک معجزه نیتجه گیری کرد، آیا در جهت اثبات انجیل بوده است؟

و اما آر.تی فرانس (امیدوارم که دیگر عزیزان بهانه ای از نقل قول مفسیرن لیبرال را نداشته باشند) در تفسیر خود در این بخش حتی به یک چیز کاملا متفاوتی اشاره می کند(که البته من شخصا با دلایلل وی موافق نیستم ولی به هرجال تفسیری است که برخی بدان در این مورداشاره می کنند) او با اشاره به نمونه هایی که در تاریخ و رویایت وجود داشته توجه می کند. روایت رایجی که در آن زمان به داستانهیی اشاره می کند که مردم انگشترها و سکه هایی از دهان ماهیان صید شده پیدا کرده اند که در برخی از آثار تاریخی این گزارشات ثبت شده است.

فرانس می گوید که اساسا صحبت عیسی اینجا کنایه ای است به وضعیت مالی بدی که خود و شاگردان داشته اند. آنها می گوید که عیسی به شوخی و کنایه به پطرس گفته است که برو شاید شما هم در صید یک ماهی پولی از دهانش پیدا کردی(با اشاره به داستانهای رایج آن زمان) که البته این نوع تفسیر چندان پدیرفته نیست

تفسیر رایح دیگری نیز وجود دارد و آن اشاره به اصطلاحی بوده است که در آن زمان برای کسب و کار وجود داشته است. (در فلان کار پول هست) وجالب اینجا است که عیسی به پطرس ماهیگیر می گوید برو ماهی بگیر

به هرحال فصد بنده در این توضیح کوتاه این بوده است که به عزیزانی که اهل مطالعه هستند و مایلند تا چند تا تفسیر کلام را که در جامعه مسحی وجود دارد را یاد بگیرند.

البته زمانی که با یکی از دوستانی که در این فورم کامنت تندی گذلشتند تلفنی صحبت کردم ، اظهار داشتند که «من از کتاب تفسیر استفاده نمی کنم» من خدا را شکر می کنم برای مردان خدایی که خداوند بوضوح با ایشان صحبت می کنتد بنده بیشتر دوست دارم پیشنهاد برادر افشین را که البته پیش از اینکه ایشان اشاره هم بکنند در آن مطیع بودم، پیش بگیرم، یعنی مطالعه و تحقیق

در طی این چند روز با شبانان معلمان کلامی که در جامعه مسیحی ایرانی در تعلیم کلام ید طولایی دارند صحبت کردم ، این عزیزان نیز با تفسیر بنده موافق بوده اند.دلیل اشاره به این مطلب این است که در برنامه پژواک تفسیر اختراع نمی شود، بلکه انعکاس تعالیمی است که در جامعهی مسیحی مطرح است. اگر این تفسیر آزاداندیشانه و خلاف کلام باشد، بنابراین عزیزان شبانی که معلم همه ما هم بوده اند باید از کار شبانی کناره بگیرند.

و امیدوارم در این فضای کوتاه نسبتأ توانسته باشیم که یک نظر کلی اما «کارشناسنانه» را که عزیزان در مقالات گفته بودند که در این برنامه وجود ندا ارائه داده باشیم

عزیزان بررسی تفاسیر و دیدگاههای مختلف ما را لیبرال نمی سازد. معنی واژه و لقب لیبرال چیز دیگری است که به فیض خدا در برنامه های آینده در این باب هم شاید صحبت کردیم

خداوند شما را برکت دهد

Advertisements

2 Responses to ویلیام بارکلی و آر تی فرانس و دیگران

 1. امیر می‌گوید:

  با سلام.
  خواهشمندم در مورد این شاخه ها از مسیحیت که در زیر برایتان نوشته ام اطلاعات دقیقی را لطف کنید برایم ایمیل کنید و یا منابع بیشتری به من معرفی کنید.چون در اینترنت در مورد انها اطلاعات خیلی کم است.
  ممنون
  شاخه های :اریوس-اپولی نادین-یکتا گرایان-عقل گرایان-مقدانوسیه

 2. mohabattv می‌گوید:

  سلام امیر عزیز
  بنده دروسی در مورد تاریخ کلیسا شروع کرده ام که جز برنامه های آموزشگاه مجازی کتاب مقدس می شود که هر یکشنبه در یاهو تدریس می گردند. اطلاعات آن را از وب سایت http://www.onlinekelisa.com می توانید دریافت کنید
  دروسی هم در همین زمینه ماه آینده با دکتر ساسان توسلی در تلویزون محبت خواهم داشت که می توانید از آن هم بهره بگیرید
  اگر ایمیل خودتان را برای به آدرس زیر ارسال کنید، متنی را آماده کرده ام (البته در حال تکمیل شدن است) برای شما خواهم فرستاد که اطلاعات مفیدی را به شما خواهد داد
  info@onlinekelisa.com
  خداوند شما را برکت دهد
  ادوین
  پژواک

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: