آنچه که میگویید همان را تولید می کنید

سلیمان حکیم در فصل 18 آیۀ 21 کتاب امثال خود میفرماید: مرگ و حیات در قدرت زبان است، و آنانی که آن را دوست میدارند میوه اش را خواهند خورد.

مطئناً مردی که معروفترین و حکیمترین پادشاه در زمان حیات خودش  بوده است این حقیقت را به خوبی کشف کرده بود. او میدانست بعد از خدا همه چیز به خود آدمی بستگی دارد. آنچه را که او میگوید همان را درو خواهد کرد. 

این حقیقت در مورد نجات ما از گناه نیز صادق است؛ چنانچه در رساله به رومیان فصل 10 آیات 9 و 10 آمده است: اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او (مسیح) را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود بجهت نجات.

آری اعتراف ما به خداوندی مسیح و اینکه او کفاره گناهان ما شد باعث نجات ما میشود.

چه زیبا یعقوب به ما می آموزد که؛ اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و میتواند عنان تمام جسد خود را بکشد. این عضو کوچک بدن ما یعنی زبان است که سرنوشت ما را تعیین میکند…

این واقعیت درباره زبان در هر چیز دیگری نیز صدق میکند. در واقع یک حقیقت محض است که کلام شما چه منفی چه مثبت بذر شماست. در شنوندگانتان آنچه که خودتان هستید را تولید میکنید. کلمات شما تخم شماست که در مردم شخصیت کلام را بوجود می آورد. اگر این عادت را داشته باشید که درباره داوری و محکومیت صحبت کنید افرادی را تولید می کنید که شما را داوری و محکوم کنند.اگر انتقاد گویی را به دیگران اعلام کنید افرادی را درو میکنید که برمیخیزند و از شما انتقاد می کنند. هرآنچه در فکر شنوندگان و خانوادگان خود میکارید شخصا آن را درو می کنید. این قانون را غیر ممکن است که نفی کرد. 

در آخر صادقانه از شما دعوت میکنم تا از خود سؤال کنید: من چگونه زبان خود را بکار میبرم؟

مشتاق شنیدن تظرات شما خواهم بود

کشیش الناتان باغستانی 

 

Advertisements

2 Responses to آنچه که میگویید همان را تولید می کنید

  1. elmira می‌گوید:

    salam,vaghan lezat bordam kotah ama amozande bod,manam vaghan iman daram ke m be sababe ghodrati ke masih behemon bakhshide harche begoyim hamn ra dero mikonim ,hamntori ke khodavand dar peydash migodam khoda goft zamin beshavad shod,va migoyad mara hamanande khod afarid,pas ma mesle khoda agar begoyim be name khodavand in chiz beshavad mishavad faghat iman lazm ast,mamnonam azaton khoda beheton barekate bedahad

  2. leila sarpash می‌گوید:

    مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین مرسی برادر عزیزم از مقاله شیرین و جالبتون : بله حقیقتا که همین تر هست ما در زمانه تاریکی که بودیم برامون اهمیتی نداشت که چطور حرف بزنیم و یا این که در مورده زندگیمون نظر بدیم و آینده خودمون رو همیشه در بدبختی و فلاکت ببینیم .اما پس از ایمان و تولده تازه به این موضوع پی بردیم شاید گفتن این مطلب ساده باشد اما وقتی در کنار کسانی که هنوز در تاریکی بسر میبرند (فامیل اطرافیان ) تازه متوجه تغیری میشویم که خداوند در ما ایجاد کرده که چقدر مواظب زبانمان هستیم و اگر حرفی نا درست از دهان خارج بشه روا لقدوس چطور ملزم به توبه می کند .شکر و سپاس تنها و تنها سزاوار خداوند ماست که قادر و توانا ست مخسوسان بد از ملاقاتی که با شما داشتیم بیشتر از پیش به این موضوع پی بردیم که همه چیز به خیرییات برای ما مهیا شده و ما در قدرت نام ع سی مسیح دریافت میکنیم. فیض مسیح با شما امین

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: