آیا عیسی ادعای خدایی کرد؟

سپتامبر 29, 2010

عیسی  مسیح در میان رهبران مذاهب و مکاتب جهان که در سراسر تاریخ پیروان بسیاری یافته‌اند، مسیح از این جهت منحصر به ‌فرد است که تنها او در جسم انسانی، ادعای خدایی کرد. در طول تاریخ افرادی نظیر او دیده شده اند که چنین ادعای مشابهی نموده‌اند، این کل مطلب نیست. بودا ادعای خدایی نکرد؛ حضرت موسی هرگز نگفت که او خدا است؛…زرتشت ادعا نکرد که اهورا مزدا است. اما عیسی گفت: هر که مرا را دیده پدر را دیده است (یوحنا۱۴:‏۹).

 ادعاهای مسیح بسیار و گوناگون هستند. او فرمود: که قبل از ابراهیم می‌زیسته (یوحنا۸:‏۵۸) و: با خدا برابر است (یوحنا۵:‏‏۱۷ و۱۸). عیسی ادعا کرد که قدرت آمرزیدن گناهان را دارد (مرقس۲:‏۵ -۷)؛ این گفته مطابق تعلیم کتاب‌مقدس کاری است که تنها خدا میتواند انجام دهد (اشعیا۴۳:‏۲۵). عهدجدید عیسی را برابر با آفرینندۀ جهان می‌داند (یوحنا۱:‏۳)، و او را برابر با  کسی می‌داند که عالم هستی را نگاه می‌دارد (کولسیان۱:‏۱۷). پولس رسول میگوید که خدا در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس ۳:‏۱۶) و یوحنا شاگرد نزدیک او می‌گوید: کلمه، خدا بود (یوحنا۱:‏۱). جمع‌بندی گواهی‌های شخص عیسی و نویسندگان عهدجدید آن است که او بیش از یک انسان و یک نجار بوده است؛ او خدا بود. نه تنها دوستان و نزدیکان او مشاهده کردند که او ادعای خدایی می‌کند، بلکه دشمنان او نیز شاهد این امر بودند. حتی در بین مقامات یهودی هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشت.

  وقتی که عیسی از آنها پرسید که چرا می‌خواهند سنگسارش کنند، جواب دادند: به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی‌کنیم بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌دانی (یوحنا۱۰:‏۳۳).

این واقعیت، عیسی را از سایر شخصیتهای مذهبی جدا میسازد، اعمال او دلیلی محکمتر هستند بر خدا بودن عیسی

عیسی برای شما کیست و برایتان چه جایگاهی دارد؟

در پایان تقاضا دارم نظرات خود برای من پست کنید

کشیش الناتان باغستانی

www.simamasih.com

 

Advertisements